Zorg en ondersteuning

handen kids

Zorgteam

De Meander heeft een heldere zorgstructuur met een centrale rol voor ons ondersteuningsteam. Wij kijken welke ondersteuning er nodig is op het niveau van de school, van de groep en van de leerling als individu. Door een nauwe samenwerking tussen leerkrachten, het ondersteuningsteam, ouders en leerlingen, kunnen we uitdagingen tijdig signaleren en een begeleidingsplan maken.

Zorgpartners

Om goede zorg te verlenen aan onze leerlingen, werken we nauw samen met diverse zorgpartners, zoals een logopedist, fysiotherapeut, cesartherapeut en een dyslexiespecialist. Ook staan we in nauw contact met de jeugdgezondheidszorg van de GGD, Geynwijs en het samenwerkingsverband Profi Pendi.

Kinderfysiotherapie

Een goede motorische ontwikkeling is de basis voor het leren. Uitgebreide bewegingservaring is een belangrijke doelstelling van het bewegingsonderwijs aan jonge kinderen. Wij werken samen met Jopsene Simons van de praktijk Kind & Fisio. Natuurlijk kunt u ook kiezen voor fysio bij een andere organisatie, na schooltijd.

Logopedie

Op het gebied van logopedie werkt De Meander samen met Logopedie Praktijk Nieuwegein.Bij het vermoeden van spraak- en of taalproblemen kan de logopedist worden ingeschakeld. Dit doen we altijd in overleg met de ouder. Vroege en adequate hulp voorkomt problemen op latere leeftijd. Deze logopedie wordt onder schooltijd gegeven. Er werken twee logopedisten in onze school: Eva Monné en Hannah de Jong. Natuurklijk kunt u ook kiezen voor logopedie bij een andere organisatie, na schooltijd.

Dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben er recht op dat hun probleem wordt erkend en een problematische lees- en/of spellingsontwikkeling zo vroeg mogelijk wordt onderkend en behandeld. Voor de vaststelling en het afgeven van een dyslexieverklaring is gespecialiseerd onderzoek door een bevoegd orthopedagoog of psycholoog noodzakelijk.

Vermoeden wij dyslexie, dan behandelen wij een kind direct alsof dyslexie als is vastgesteld. Daarbij kijken we goed naar wat het kind nodig heeft. Dit kan zijn: extra instructie voor het technisch lezen, (zo nodig) vergrote teksten en meer tijd voor toetsen.

Schoolmaatschappelijkwerk

Alle basisscholen in Nieuwegein kunnen gebruik maken van het schoolmaatschappelijk werk. U, als ouder, en de school kunnen een beroep doen op het schoolmaatschappelijk werk bij zorgen of problemen rondom kinderen.

Voor het eerst naar school

Als uw kind op onze school aangemeld is, nemen we 2/3 maanden voor de vierde verjaardag contact op om meer informatie met elkaar te delen.

Het team

Ons team werkt enthousiast, hecht en deskundig aan goed onderwijs en een veilige omgeving voor onze leerlingen.