Engels vanaf groep 1

krijtjes 3

Kinderen komen al jong in aanraking met de Engelse taal door filmpjes en spelletjes, of doordat ze thuis 2-talig worden opgevoed. Engels maakt dus al onderdeel uit van hun belevingswereld, waardoor ze taal sneller eigen maken.

Door op jonge leeftijd een extra taal te leren, ontwikkelen kinderen een goed taalgevoel,vergroten ze hun taalvaardigheid en durven ze te communiceren in het Engels. Onze leerlingen krijgen al vanaf de kleutergroep twee keer per week Engelse les op een speelse manier. Met behulp van liedjes, spelletjes, verhalen en leuke opdrachten pikken zij een andere of nieuwe taal snel op. In de hogere leerjaren breiden we de Engelse woordenschat en grammatica steeds meer uit.

Voor het eerst naar school

Als uw kind op onze school aangemeld is, nemen we 2/3 maanden voor de vierde verjaardag contact op om meer informatie met elkaar te delen.

Het team

Ons team werkt enthousiast, hecht en deskundig aan goed onderwijs en een veilige omgeving voor onze leerlingen.