Medezeggenschapsraad

Foto 24

MR-team 2023-2024

De medezeggenschapsraad (MR) is een team van leerkrachten en ouders die met elkaar de belangen behartigen van de leerlingen, ouders en leerkrachten binnen de school. De MR praat en beslist mee over allerlei onderwerpen die met de school en ons onderwijs te maken hebben. Een aantal keren per jaar komt de MR bijeen. Het staat alle ouders vrij om een vergadering van de MR bij te wonen of een agendapunt aan te leveren ter bespreking. Namens het team zitten Reny Martherus, Wanouk Nieuwenhuizen en Sabina van Rossum in de MR. Anne Bloem, Mike Russchen, Saskia Furrer en Bibiana Leewis vertegenwoordigen de ouders in de MR.

Onze MR bespreekt zaken zoals:

  • Schoolplan (voor 4 jaar)
  • Schoolgids en jaarplan
  • Onderwijskundige doelstellingen
  • Vaststelling vrijwillige ouderbijdrageen beheren van deze inkomsten
  • Lesmethodes
  • Personeelsbeleid
  • Financiën en begrotingen
  • Het vakantierooster
  • Nieuwe ontwikkelingen​

Contact met de MR: medezeggenschapsraad@demeander.nl

Voor het eerst naar school

Als uw kind op onze school aangemeld is, nemen we 2/3 maanden voor de vierde verjaardag contact op om meer informatie met elkaar te delen.

Het team

Ons team werkt enthousiast, hecht en deskundig aan goed onderwijs en een veilige omgeving voor onze leerlingen.