Communicatie

ART_5740

Elk schooljaar starten we met een ouder-kind-leerkracht-gesprek. We wisselen informatie uit van thuis en uit de klas en we praten over wat het kind wil leren en wat het nodig heeft. Tussendoor houden wij rapportgesprekken waarin we de voortgang en ontwikkeling van het kind doornemen. Gedurende het schooljaar verloopt de communicatie voornamelijk via onze ouderapp Parro. Daarnaast houden wij ouders op de hoogte via onze nieuwsbrief, website en social media.

Contact met elkaar houden we graag open, eerlijk en laagdrempelig. Als u vragen hebt of iets wil bespreken, kunt u daarom altijd voor of na schooltijd langslopen bij de leerkracht of een bericht sturen via Parro.

Voor het eerst naar school

Als uw kind op onze school aangemeld is, nemen we 2/3 maanden voor de vierde verjaardag contact op om meer informatie met elkaar te delen.

Het team

Ons team werkt enthousiast, hecht en deskundig aan goed onderwijs en een veilige omgeving voor onze leerlingen.