Kleuteronderwijs

shutterstock_123964912

Spelend leren

Spelend leren is essentieel voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Kleuters spelen in de klas in de gezellige themahoeken of in de hal, buiten op het schoolplein en in het speellokaal. Twee keer in de week krijgen de kleuters een gymles in het speellokaal.

Inspirerende thema’s

Kleuters leren aan de hand van thema’s die aansluiten bij hun interesses. Denk aan de bakker, de seizoenen of dinosaurussen. Binnen de thema’s bedenken we met ons kleuterteam hoeken en opdrachten waarmee de kinderen samen aan bepaalde doelen werken.

Ontwikkeling

Naast het spelend leren hebben we veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kleuters. Het is belangrijk dat ze met plezier naar school gaan en zich veilig voelen. Kinderen leren op school samen te spelen en elkaar te helpen. Daarom werken we in de kleutergroepen met ‘takenmaatjes’, iedere week hebben kinderen een ander maatje. Zo leren ze elkaar kennen, te vertrouwen en durven ze voor elkaar op te komen. We volgen de ontwikkelingslijnen van iedere kleuter met behulp van ket volgsysteem ‘Kleuter in beeld’. De doelen die daarbij horen, verwerken we in de thema-activiteiten en observeren we per periode.

Voor het eerst naar school

Als uw kind op onze school aangemeld is, nemen we 2/3 maanden voor de vierde verjaardag contact op om meer informatie met elkaar te delen.

Het team

Ons team werkt enthousiast, hecht en deskundig aan goed onderwijs en een veilige omgeving voor onze leerlingen.