de Meander

stelt zich voor

Onze missie

We bieden passend onderwijs voor leerlingen van 4 tot 12 jaar. We sluiten zo veel mogelijk aan bij de individuele mogelijkheden van ieder kind. Passend onderwijs betekent dat onze leerkrachten zoveel mogelijk de onderwijsleerstof aanbieden die bij uw kind past. We werken op verschillende onderwijsterreinen met verschillende niveaus in één groep. Anders gezegd: wie moeite heeft met een bepaald onderdeel van de leerstof krijgt extra hulp en/of extra oefenstof. Wie de leerstof vlot beheerst, krijgt extra opdrachten die meer uitdagen.

Daltononderwijs

Tegenwoordig staat Dalton in ons onderwijs vooral voor een manier van omgaan met elkaar. Een school die volgens de Daltonprincipes werkt, leert kinderen om individueel of samen met anderen een probleem aan te pakken en de verantwoordelijkheid te dragen voor de manier waarop het probleem wordt opgelost. In het vervolgonderwijs en later in de samenleving is het van groot belang om juist over deze vaardigheden te beschikken.

Onze visie

Als leerlingen onze school verlaten, zijn ze zeer goed voorbereid op het vervolgonderwijs en hebben inzicht in en zijn betrokken en verbonden bij de wereld waarvan zij deel uitmaken.

Openbaar onderwijs

De Meander is een openbare school. Openbaar onderwijs bereidt kinderen voor op het leven in een open en veelvormige samenleving. Het kweekt begrip voor andere opvattingen, andere gedachten. Het draagt bij aan verdraagzaamheid en eerbied voor de mening van anderen. Openbaar onderwijs is er voor alle kinderen. Het leert kinderen samen leren, samen spelen, samen leven.

onze Fotoalbums

Dit zijn onze publieke fotoalbums, voor overige ga naar onze foto pagina

Stuur ons een bericht

Wij zijn benieuwd naar uw vragen, opmerkingen en wensen.

Op De Meander zijn de kinderen belangrijOp De Meander zijn de kinderen belangrijk. 

Een open communicatie met kinderen en ouders is voor ons belangrijk.


 

Contact

Neem contact met ons op via het formulier of bel direct.

Uw Bericht...


Route...
Adres:

Openbare Daltonschool de Meander
Morelgaarde 15
3436 GE Nieuwegein

Telefoonnummers:

Telefoon: 030-6046920

Fax: 030-6306374