Zorg voor het kind

Op de eerste dag dat uw kind naar school gaat, laten wij ouders het inschrijfformulier ondertekenen. Wij beschouwen dit inschrijfformulier als een contract. Hiermee geven wij aan dat wij de inspanningsverplichting hebben om uw kind de gelegenheid te geven zich optimaal naar vermogen te ontwikkelen. Wij verwachten van u als opvoeder om daar uw medewerking aan te verlenen. Kinderen hebben recht op goed onderwijs.
Ouders/verzorgers vertrouwen hun kind niet voor niets acht jaar aan onze school toe.

In het onderstaande hoofdstuk geven wij aan hoe op onze school de zorg voor uw kind georganiseerd is. Wilt u meer lezen over leerlingenzorg in het basisonderwijs, kijk dan op de site van: www.leerlingbegeleiding.pagina.nl. Hierop ziet u naast informatie over leerlingenzorg in het basisonderwijs tal van links naar andere interessante onderwerpen uit het onderwijs. Ook de site van Cito (www.cito.nl) is een bron van informatie.

De Meander vindt het belangrijk dat ieder kind zich veilig voelt. Daarom werken wij met een anti-pestprotocol en een sociaal veiligheidsplan. Heeft u zorg omtrent de veiligheid van uw kind, dan is het belangrijk dit op tijd bespreekbaar te maken met de leerkracht van uw kind, de intern begeleidster, de perst-coordinator van de school of de directie.