Op De Meander hebben we tot nog toe zeer capabele invallers kunnen aantrekken maar mochten we geen invallers kunnen vinden dan gelden de onderstaande afspraken:

Groep 1 en 2

Bij onverwachte ziekte en geen vervanging zullen we ouders zo veel mogelijk vragen hun kleuter weer mee naar huis te nemen. De resterende kleuters worden samengevoegd.

Groep 3 t/m 8
De eerste onverwachte ziektedag worden de kinderen verdeeld over de andere groepen. Ze krijgen werk mee. Voor noodgevallen liggen er voor iedere groep werk¬pakketten klaar. Vanaf de tweede dag wordt er een groep kinderen naar huis gestuurd. Het gaat dan steeds om een andere groep kinderen. Op het moment dat groep 8 klaar is met de Cito toets, wordt deze groep als eerste naar huis gestuurd met huiswerk.

Als er wel vervanging gevonden kan worden voor een andere groep dan de groep waarvan de leerkracht ziek is, schuift een van de groepsleerkrachten door. Vanzelfsprekend kan de situatie zich voordoen dat meerdere leerkrachten tegelijk ziek zijn. We zullen dan genoodzaakt zijn om zo veel mogelijk ouders te bewegen hun kind weer mee naar huis te nemen.

Ouders, team en directie staan in de toekomst voor de moeilijke taak de kinderen enerzijds goed op te vangen en anderzijds er voor te zorgen dat de werkdruk voor het personeel binnen de perken blijft. Maar zoals altijd op de Meander: samen komen we ook bij de oplossing van dit probleem een heel eind!