Gezond gedrag

Wij vinden als school gezonde voeding en gezond eetgedrag voor de kinderen belangrijk. Dit draagt positief bij aan hun ontwikkeling. Daarom hebben wij op De Meander een beleid vastgesteld over de wijze waarop wij in de school met gezonde voeding willen omgaan. Ons beleid is tot stand gekomen na overleg met het team en de medezeggenschapsraad van de school.

Waarom doen wij dit?

  • Een gezonde school presteert beter. Leerlingen op scholen waar gezond wordt gegeten, zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker.
  • Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling van kinderen.
  • Het stimuleren van een gezond tussendoortje: wij hopen dat kinderen het normaal gaan vinden om tijdens de pauze een stuk fruit of groente te eten i.p.v. een koek.
  • Het is lekker en gezond. De kinderen leren waarschijnlijk nieuwe stukjes fruit en groente te eten en te ontdekken wat ze lekker vinden.

Gedurende het schooljaar worden er schoolbreed lessen door de leerkracht gegeven over gezonde voeding.

Beleid gezonde voeding

Door duidelijke afspraken op school te hanteren over tussendoortjes, lunch en traktaties willen wij als school een bijdrage leveren aan een gezonde leefstijl. Wij vertellen de kinderen over deze afspraken en wij vragen nadrukkelijk de medewerking van ouders/verzorgers hierbij. Indien wij dit nodig achten, spreken we ouders/verzorgers ook aan op het meegeven van gezonde producten.

Ook in ons onderwijs besteden we aandacht aan gezonde voeding en gezond eetgedrag. Via lessen en activiteiten leren de kinderen wat het belang van gezonde voeding is, welke producten gezond zijn en wat gezond eetgedrag inhoudt. Op school hanteren wij vaste eettijden en eten we aan tafel samen met de eigen leerkracht. Dit zorgt voor een herkenbaar ritme en dat geeft de kinderen rust.

Ontbijt

Het is erg belangrijk om uw kind een goed ontbijt te geven voordat het naar school gaat. Neem voor het ontbijt de tijd en maak er een vast ritueel van waaraan u zelf ook deelneemt. 

Ochtendpauze

Voor de ochtendpauze (rond 10.15 uur) kunt u uw kind(eren) iets te drinken, fruit of groente geven. Een belegde boterham kan ook. Ze moeten het wel op kunnen eten in de daarvoor gestelde tijd (wat ze niet op krijgen, kunnen ze tussen de middag eten of mee terug nemen naar huis).

Water is eigenlijk de beste dorstlesser. We staan geen koolzuurhoudende dranken en energydrinks toe. We raden gezoete melk- en yoghurtdranken, vruchtensappen en limonade af vanwege het hoge suikergehalte.

Lunch tijdens het overblijven

Een gezonde lunch bestaat uit boterhammen, met daarbij eventueel wat fruit of groente. Een gezonde keuze is een volkorenboterham met halvarine en hartig beleg, eventueel met wat tomaatjes of komkommer. Andere broodsoorten mogen natuurlijk ook: bruinbrood, roggebrood, rozijnenbrood of een krentenbol. 

Verjaardagen

Wij zetten kinderen die jarig zijn flink in het zonnetje. Daar past een feestelijk moment bij met een traktatie voor de klasgenootjes en de leerkracht. Wij willen het uitdelen van een gezonde traktatie graag stimuleren. Op www.gezondtrakteren.nl staan voorbeelden. Zorg dat de traktatie niet te groot of te veel is, hou het bij één bescheiden product. Als de jarige kinderen toch teveel meenemen, wordt een deel van de traktatie weer mee naar huis teruggegeven.

Als uw kind jarig is of er is een andere bijzondere gebeurtenis, mag hij/zij met twee vriendjes na 13.30 uur de klassen rond met een verjaardagskaart. Het beleid van de school is, dat uw kind zelf een vriendje mag kiezen, het andere vriendje is het takenmaatje van uw kind. Zo komen alle kinderen een keer aan de beurt om de klassen rond te gaan. Wij doen dit omdat wij het belangrijk vinden dat er geen kinderen buiten gesloten worden. De leerkrachten kunnen uw kind dan feliciteren. Ook leerkrachten houden van gezonde (kleine) traktaties.

Rond vakanties zijn er altijd meer verjaardagen die gevierd worden in dezelfde week. Het is fijn als u dan even met de leerkracht overlegd.  Zo kunnen we in overleg een dag kiezen waarop uw kind als jarige alle aandacht kan krijgen.

Feestelijke gelegenheden in school

Bij sommige gelegenheden krijgen kinderen ook vanuit school eten of drinken aangeboden. Daarbij letten we erop dat de hoeveelheid suiker, zout en verzadigd vet zoveel mogelijk wordt beperkt.  Bij speciale gelegenheden gaan we wat losser om met de regels. Met Sinterklaas is er (een zakje) strooigoed, bij andere festiviteiten wat chips of een ijsje. Kinderen zullen daar dan extra van genieten.

Allergieën en individuele afspraken

Natuurlijk houden we rekening met allergieën van kinderen. Er is ook ruimte om individuele afspraken te maken wanneer het noodzakelijk is om af te wijken van het voedingsbeleid, bijvoorbeeld bij een dieet of een bepaalde (geloofs)overtuiging of bij intensieve sportbeoefening (meer dan 10 uur per week).

  • Bij de inschrijving vragen wij ouders naar voedselallergie, - intolerantie en/of dieet van kinderen.
  • Ouders vragen wij ook zelf de school te informeren over bovenstaande, zeker als er in de situatie iets wijzigt.
  • Samen met ouders bepalen we welke maatregelen noodzakelijk en/of wenselijk zijn

De gegevens die ouders aandragen rondom allergieën en individuele afspraken, noteren wij in het leerlingvolgsysteem Parnassys.

Het laatste Nieuws