Verjaardagen

Als kinderen hun verjaardag op school willen vieren, kunnen zij in de klas trakteren. Als de kinderen het leuk vinden, brengen zij met twee klasgenoten een bezoek aan de andere klassen. Wij vragen u dringend om zoete traktaties achterwege te laten. Dit geldt natuurlijk ook voor traktaties voor de leerkrachten. Met fruit, kaas, worst en dergelijke zijn er voldoende mogelijkheden om verstandig te trakteren.

De leerkrachten vieren hun verjaardag met hun groep. De dag ervoor wordt het lokaal versierd. Op de dag zelf wordt de jarige leerkracht door enkele kinderen opgehaald, waarna het feest begint.

Het laatste Nieuws