Veiligheid

Brandoefening

Minstens twee keer per jaar doen wij met de kinderen een brandoefening. De eerste keer vindt deze na enkele schoolweken plaats. Deze oefening wordt van tevoren aangekondigd. Met de kinderen bespreken we de ontruimingsprocedure en na afloop wordt de oefening nabesproken. Bij ieder lokaal hangt een plattegrond met vluchtwegen en de ontruimingsprocedure.

De tweede brandoefening wordt niet van tevoren aangekondigd. We creëren dan een noodsituatie en bekijken of iedereen de juiste procedures volgt. Bij een ontruiming gaan alle groepen volgens een eigen vluchtroute de school uit. De kinderen mogen daarbij niets meenemen, dus ook geen jas. Alle groepen verzamelen op een afgesproken plaats op het plein totdat het sein "veilig" wordt gegeven. Gezien het feit dat de kinderen zonder jas naar buiten moeten, doen we alleen een brandoefening als de buitentemperatuur aanvaardbaar is. Via de nieuwsbrief wordt u hierover nader geïnformeerd.  

Arbo-beleid

Wij creëren op school een veilige werk- en speelomgeving. Gevaarlijke situaties proberen we niet te laten ontstaan, en met ‘we’ bedoelen we álle gebruikers van ons gebouw en speelplaats. Wij noemen dit arbeidsomstandighedenbeleid. Signaleren we onveilige plekken dan melden we die en proberen we hier wat aan te doen. Regelmatig wordt het arbobeleid met de MR besproken. 

Onze school heeft een veiligheidscoördinator en verschillende bedrijfshulpverleners (BHV-ers), leerkrachten die opgeleid zijn in het omgaan met calamiteiten. De school beschikt ook over een schoolnoodplan.