Van groep 2 naar groep 3

Kinderen die voor 31 december van een schooljaar 6 jaar worden, gaan dat schooljaar naar groep 3. Mocht een kind daar qua ontwikkeling niet aan toe zijn, dan kan een kind eventueel nog een jaar extra in groep 2 blijven. Hierover wordt natuurlijk ruim van tevoren met de ouders overlegd. Het kan ook gebeuren dat een kind er qua ontwikkeling eerder aan toe is om naar groep 3 te gaan. In dat geval overleggen we natuurlijk met ouders over eventueel versneld doorgaan.

Meestal wordt er een oplossing gevonden die gedragen wordt door de ouders en leerkrachten. Mochten ouders en leerkrachten het niet eens worden dan neemt de directie de uiteindelijke beslissing.

 

Foto's - Samen

  • afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander