Uitgangspunten van Dalton en Robijn

De Meander is een Robijn-school, die een sfeer van openheid en verdraagzaamheid waarborgt

Robijn

Robijn staat voor "Regionaal Openbaar Basisonderwijs IJsselstein Nieuwegein". De Stichting Robijn vormt het bestuur van onze school en alle andere openbare scholen in Nieuwegein en IJsselstein.

Robijn heeft als uitgangspunt: kinderen te laten slagen voor het leven en niet alleen voor de toets. Ons streven is dat de kinderen op de scholen van Robijn kunnen schitteren in een lerende organisatie die staat voor kwaliteit. Kernwaarden hierbij zijn:

  • Ondernemend
  • Eigentijds
  • Verbindend
  • Verantwoord
  • Duurzaam

Dit willen wij bereiken door in een veilige omgeving kinderen de mogelijkheid te bieden vanuit grote betrokkenheid te leren. Wij bieden boeiend onderwijs in deze tijd, voor een leven in de toekomst!

Alle Robijnscholen bereiden kinderen voor op het leven in een open samenleving. Begrip voor andere opvattingen en andere gedachten kweken, want dat leidt tot verdraagzaamheid en respect voor de mening van anderen. Samen spelen, samen leren, samen leven!

Dalton

De Meander is daarnaast een Daltonschool, die optimaal inspeelt op de individuele ontplooiing van elk kind.

Bij onze school is er grote aandacht voor waarden en normen. Vervolgens gaan wij uit van de basisontwikkeling: pas als een kind emotioneel vrij is, zelfvertrouwen heeft en nieuwsgierig is, kan hij of zij ten volle profiteren van ons onderwijs.
We willen de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen benutten door:

  • Hen serieus te nemen en rekening te houden met hun mogelijkheden,
  • Ruimte te bieden voor eigen initiatief en
  • Hen een zekere eigen verantwoordelijkheid te geven

We leren de kinderen samenwerkingsvaardigheden aan, waardoor ze op een prettige manier met andere kinderen kunnen samenwerken en veel van elkaar kunnen leren en we bieden de kinderen boeiend onderwijs waarbij ze duurzame vaardigheden leren. We maken daarbij gebruik van de verworvenheden van het systeemdenken.

Effectieve instructie

Naast het zelfstandig werken heeft ieder kind behoefte aan instructie: effectieve instructie, iets wat goed aansluit bij Daltononderwijs. De instructie behoefte verschilt per kind. De instructietijd wordt zo veel mogelijk op elk kind individueel afgestemd. Kinderen, die de leerstof snel begrijpen, kunnen snel aan het werk. Hierdoor houdt de leerkracht meer tijd over voor de andere kinderen.