Sport

Groep 1 en 2

Veel tijd besteden wij aan de lichamelijke ontwikkeling van de kleuters. Bij mooi weer wordt er met verschillende materialen buiten gespeeld, bij koud of regenachtig weer worden er in het speellokaal gymlessen gegeven. Daar werken we bijvoorbeeld met groot materiaal, zoals klimrekken of springkast. Ook zijn we bezig met klein materiaal, zoals ballen, touwen en hoepels of hebben we spellessen, waarbij we eenvoudige zang- en tikspelletjes doen. Tijdens de gymlessen dragen de kleuters hun hemd, onderbroek en gymschoenen (liefst met stroeve zolen en zonder veters). Elke gymles wordt afgesloten met een rustig spelletje, zodat de kinderen niet al te bezweet hun kleren weer aandoen. De kinderen kleden zich zoveel mogelijk zelfstandig uit en aan. Het is prettig als u er thuis aan meewerkt dat ze het zelf leren.

Groep 3 tot en met 8

Op De Meander krijgen de kinderen vanaf groep 3 twee maal per week gymnastiek. Behalve het speellokaal (vooral voor de kleuters) heeft de school de beschikking over gymnastieklokaal De Driehoek, vlak naast het schoolgebouw. Bij mooi weer gaan de kinderen soms buiten spelen op het kleuterplein of krijgen ze gym op het grasveld. Wij willen met het gymnastiekonderwijs een gerichte bijdrage leveren aan de bewegingsontwikkeling van de kinderen. Dit doen wij door middel van zeer veelzijdig en intensief bewegen. Daarnaast besteden we veel aandacht aan diverse spelvormen. Tijdens de gymlessen dragen de kinderen gymschoenen, een korte broek en een T-shirt of gympak. In de jaargids treft u het actuele gymnastiekrooster aan.

Overige activiteiten op sportgebied

Gedurende het schooljaar zijn er diverse sportieve evenementen, zoals het schoolvoetbaltoernooi. Zelf organiseren we ieder jaar een atletiekdag op de atletiekbaan in Nieuwegein. Bij buitenschoolse activiteiten doen wij een beroep op ouders. Pas als de begeleiding door ouders geregeld is, schrijven wij in voor een activiteit. Daarnaast organiseert De Meander zelf ook enkele activiteiten die in de jaargids en de nieuwsbrief worden aangekondigd. 

Foto's - Sportdag

  • afbeelding de meander afbeelding de meander