Speciale scholen voor basisonderwijs

Op elke basisschool zitten leerlingen die extreem veel moeite hebben om het tempo en het niveau bij te houden. Leer- en/of gedragsproblemen kunnen daarvan de oorzaak zijn. Extra aandacht is dan nodig en van de leerkrachten wordt speciale deskundigheid verwacht. Met de komst van Passend Onderwijs vangen wij deze speciale kinderen op en geven wij ze de gepaste begeleiding. Soms kunnen wij niet voldoen aan de onderwijsbehoefte van een kind. In overleg met de ouders besluiten we dan een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen voor een Speciale school voor Basisonderwijs (het SBO).

Een kind kan in sommige gevallen in aanmerking komen voor preventieve ambulante begeleiding, P.A.B. Onze school wordt dan door medewerkers van het SBO op het juiste spoor gezet om het kind adequaat te helpen. Ook een andere basisschool kan soms een oplossing zijn. Het belang van het kind staat daarbij altijd voorop, vandaar de term ‘Passend Onderwijs’.

Er zullen altijd kinderen zijn, die alleen op speciale scholen voor basisonderwijs goed kunnen worden opgevangen. Daarnaast zijn er veel leerlingen die met extra zorg wel op hun basisschool kunnen blijven. In veel gevallen is dat voor het kind en de ouders prettiger.