Schooltijden

Maandag tot en met vrijdag       
Groep 1 t/m 8   08.30 - 14.15  uur   


's Morgens gaan de deuren om 10 minuten voor half 9 open. U bent van harte welkom in het lokaal van uw kind om het werk te bekijken. Voor schooltijd kunt u belangrijke informatie aan de leerkracht doorgeven. Als u wat langer met een leerkracht wilt spreken, maak dan even een afspraak. Als de bel voor de tweede keer gaat, beginnen de lessen. Het is de bedoeling dat u dan de school hebt verlaten.

Pauzes tijdens schooltijden

Rond 10.30 uur hebben de kinderen van groep 1 en 2 pauze. In de kring wordt er gedronken en gegeten. We verzoeken u gruiten (groente of fruit) mee te geven. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben pauze van 10.30 uur tot 10.45 uur. In de pauze gaan alle kinderen naar buiten. Er hebben altijd twee teamleden pleinwacht. Alleen bij zeer slecht weer wordt de pauze in de klas doorgebracht. Voor of na de pauze wordt er gedronken. De kinderen mogen hun zelf meegenomen gruiten (groente of fruit) opeten.

In verband met de veiligheid van de kinderen mag er alleen op het pannaveldje en het grasveld met een bal gevoetbald worden. Aangezien de jonge kinderen nog niet op het grasveld mogen spelen, mogen zij wel met een zachte foambal op het plein spelen. Skateboards en rolschaatsen zijn tijdens de pauze niet toegestaan. Knikkeren, hinkelen en dergelijke spelletjes natuurlijk wel.

Tussen de middag

Op De Meander werken we met een continu-rooster. Dit betekent dat alle leerlingen tussen de middag op school lunchen.  De opvang wordt verzorgd door de eigen leerkracht. Onder begeleiding van de leerkracht kan het van huis meegebrachte eten en drinken worden genuttigd. Wij vragen u de broodtrommel of beker te voorzien van de naam van uw kind. Ook vragen wij u geen snoep, energie drank of koolzuurhoudend drinken mee te geven.

Tijdens het lunchen gelden de volgende afspraken:

  • De kinderen van groep 1 en 2 eten in hun klas aan de groepstafels.
  • De kinderen van groep 3 t/m 8 eten aan hun eigen tafel.
  • Als het weer het toelaat, gaan alle kinderen voor of na de lunch naar buiten.
  • Er is altijd  toezicht op het plein, waar de kinderen indien nodig terecht kunnen met vragen.
  • Als de kinderen door regen binnen moeten blijven, is er natuurlijk ook toezicht op de kinderen. Ze mogen dan spelletjes doen of gebruik maken van de computers of laptops.