Logopedie

Spraak- en taalontwikkeling van jonge kinderen is een belangrijk onderdeel van de totale ontwikkeling. De gemeente Nieuwegein streeft ernaar eventuele stoornissen op dit gebied zo snel mogelijk op te sporen. Screening door een logopediste van de GGD gebeurt al voordat kinderen naar de basisschool gaan. Voor behandeling worden ouders vaak doorverwezen naar een particuliere logopedist.

De logopedist onderzoekt en behandelt kinderen met taal-, lees-, spraak-, -stem en stotterproblemen. Wanneer de taal niet goed wordt beheerst of er is sprake van een moeilijke uitspraak/articulatie staat dit de communicatie en het leerproces in de weg. De logopedist kan uw zoon of dochter hierbij helpen. De ene ouder wil dat deze begeleiding na schooltijd plaats vindt, de andere ouder vindt het fijner dat het in de school gegeven wordt. Als u van de laatste mogelijkheid gebruik wilt maken, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind. Zij of hij kan u verder helpen.

Motorische ondersteuning

Op de basisschool leren kinderen veel nieuwe vaardigheden. Om deze vaardigheden te beheersen is voldoende motoriek nodig. Wanneer er problemen zijn in de motorische ontwikkeling, kan een kinderfysiotherapeut of kinderoefentherapeut hierbij helpen. Denk hierbij aan: onzekerheid bij bewegen, onrustig bewegingsgedrag(niet kunnen stilzitten), veel vallen, houterige motoriek, moeite met grof motorische taken zoals springen, huppelen, bal gooien en vangen. Maar ook problemen bij fijn motorische taken zoals, nog niet netjes kunnen tekenen, kleuren, knippen, niet leesbaar schrijven, of pijn tijdens het schrijven.

Binnen De Meander vinden wij het van belang dat belemmeringen in de motoriek vroegtijdig kunnen worden ondersteund om problemen op een later moment in de ontwikkeling te voorkomen. Wij werken hierbij samen met Josine Simons (kinderfysiotherapeut www.kindenfysio.nl) en Daniella Timmermans (kinderoefentherapeut www.paramedischcentrum.nl)

Wanneer de leerkracht of u zelf een probleem constateert, zal de leerkracht u informatie meegeven. De therapeut zal, na uw aanmelding, een afspraak maken om het probleem in kaart te brengen en een (eventueel) behandelplan met u te bespreken.

De begeleiding wordt door de ziektekostenverzekeraar vanuit de basisverzekering vergoed, per kalenderjaar 18 behandelingen. Indien er meerdere behandelingen noodzakelijk zijn zal worden gekeken of deze kosten uit de aanvullende verzekering vergoed kunnen worden. Dit zal met de desbetreffende therapeut worden besproken. Voor meer informatie t.a.v. vergoedingen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Schoolarts

Tot het vierde jaar is uw kind onder controle geweest bij het consultatiebureau. Op de basisschool wordt deze taak overgenomen door de schoolarts. Ieder schooljaar worden de kinderen uit de groepen 2 en 7 onderzocht. Bij leerlingen van de andere groepen vindt alleen onderzoek of controle plaats als dit bij eerder onderzoek was afgesproken. Vaak vinden deze controles plaats in het gebouw van de GGD aan de Poststede. U wordt samen met uw kind uitgenodigd. De meest actuele informatie kunt u vinden op de website van de GGD Midden Nederland.

 

Het laatste Nieuws