Samenwerkingsverband

De besturen van de scholen voor basisonderwijs in Nieuwegein hebben de Stichting Samenwerking Nieuwegein opgericht. Deze heeft tot doel: het inrichten en beheren van een geïntegreerde zorgstructuur in het basisonderwijs ten behoeve van kinderen met leerproblemen en/of opvoedingsmoeilijkheden. Scholen kunnen een beroep doen op het samenwerkingsverband als er zorg bestaat in de vorm van Sova-training, collegiale consultatie, ambulante begeleiding en diagnostiek.

 

Het laatste Nieuws