Samenwerking

In de huidige samenleving - en zeker ook in de toekomst- speelt samenwerken een belangrijke rol. Veel kinderen leren samenwerken spelenderwijs. Andere kinderen hebben er meer moeite mee. Het is echter geen vanzelfsprekendheid dat kinderen uit zichzelf leren samenwerken. Samenwerking is een ingewikkeld proces, dat veel oefening vereist. We beginnen hier al vroeg mee. Iedere twee weken staat er een samenwerkingsvaardigheid centraal.

Kleuters leren bijvoorbeeld elkaar bij de voornaam te noemen, elkaar aan te kijken tijdens het praten, elkaar uit te laten praten en bij hun groepje te blijven. De kinderen van de middenbouw ontwikkelen weer nieuwe vaardigheden, zoals de inbreng van anderen accepteren, herhalen wat anderen zeggen en een eigen inbreng hebben. De oudere kinderen leren tot slot de voortgang samen te vatten, overeenstemming te bereiken, zich in het standpunt van anderen te verplaatsen en verschil van mening te accepteren.

Zo leren de kinderen op de Meander meer dan 40 samenwerkingsvaardigheden.

Naast samenwerkingsvaardigheden leren de kinderen ook verschillende rollen spelen binnen een groep. Op de Meander kennen we de materiaalbaas, de taakkapitein, een stiltekapitein, een tijdbewaker, een schrijver, de aanmoediger en de coach. Bij samenwerkingsactiviteiten werken we met groepjes, die gedurende een langere periode bij elkaar blijven, zodat de kinderen aan elkaar kunnen wennen.

Groepsindeling

Bij de groepsindeling streven we naar:

  • Gelijke verdeling van jongens en meisjes
  • Een goede mix qua intellectuele mogelijkheden
  • Een goede mix qua sociale ontwikkeling

We passen het samenwerkend leren zo veel mogelijk toe in de normale lessen.

Foto's - Samen

  • afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander