Met de rugzak naar school

Kinderen met een handicap of gedragsproblemen hebben recht op een passende onderwijsplek. Dat kan in het speciaal onderwijs. Of met extra begeleiding op een gewone school. Op 1 augustus 2003 is de regeling Leerlinggebonden Financiering van kracht geworden. Deze regeling is bedoeld om de integratie van gehandicapte leerlingen in het basis en het voortgezet onderwijs te verbeteren

Spil in deze regeling is de "indicatiestelling": een commissie van indicatiestelling bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor een speciale school gericht op de handicap of voor een speciaal budget. Met dit budget kunnen ouders een school voor gewoon basisonderwijs zoeken en extra zorg voor hun gehandicapte kind inkopen. In verband met deze regeling hebben alle basisscholen in Nieuwegein, samen met de school voor speciaal basisonderwijs, een aantal afspraken gemaakt. Deze afspraken hebben o.a. betrekking op het kunnen functioneren van de leerling binnen het pedagogisch en didactisch klimaat van de school, de haalbaarheid van begeleiding door de school, de aanmeldingsprocedure, de mogelijkheid van een observatieperiode en de inhoud van de begeleiding. Deze afspraken en de uitgangspunten wat betreft de aanname van kinderen met een handicap op de Nieuwegeinse basisscholen zijn opgenomen in het beleidsdocument "Met de Rugzak naar school". Dit document is onderdeel van het Zorgplan van het samenwerkingsverband WSNS Nieuwegein. U kunt dit document, waarin een stappenplan is opgenomen, op school inzien.

Vanaf 2014 komt er een nieuw stelsel voor passend onderwijs. Dit verplicht scholen een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Mocht dit niet op onze school lukken, dan zijn we verplicht dit op een andere school aan te bieden.

 

Foto's - Aan het werk

  • afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander