Resultaten

Jaarlijks publiceren wij in de jaargids de scores van de Cito-eindtoets en de schooladviezen van onze schoolverlaters. In doorsnee genomen zijn de resultaten van de landelijk genormeerde lees-, spelling- en rekentoetsen boven het landelijk gemiddelde. Daarnaast publiceren wij jaarlijks de resultaten van de enquêtes die onder ouders en kinderen worden gehouden op de website. Ook de bevindingen van de onderwijsinspectie en Daltonvisitaties worden gepubliceerd.

Schooladviezen

Advies  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015
 VMBO  8  4  5  7 9
TL/HAVO  2
HAVO/VWO  11  13  13  12
TVWO/Gymnasium     5

Enquête ouders en leerlingen

Regelmatig houden wij een enquête onder de ouders. Ook houden wij jaarlijks een enquête onder leerlingen van de bovenbouw. In deze enquête vragen wij de kinderen naar hun mening over de kwaliteit van onze school. Aan de hand van de resultaten kijken we samen met kinderen en leerkrachten naar verbeterpunten.

Daltoncommissie

Iedere vijf jaar wordt onze school door een visitatiecommissie van de Dalton Vereniging bezocht. Deze commissie bekijkt of de school het certificaat Daltonschool mag dragen. De commissie bestudeert, voordat het bezoek plaatsvindt, de officiële documenten zoals het schoolplan, de schoolgids, klassenmanagementlijsten e.d. Alle groepen worden door de commissieleden bezocht. Verder spreekt de commissie met leerlingen, leerkrachten, een ouderdelegatie en de directie. Op grond van de verzamelde informatie komt de commissie tot een oordeel, dat in een vergadering met leerkrachten en geïnterviewde ouders wordt toegelicht.
Bij de laatste visitatie in 2011 doorstond de school de proef glansrijk. De commissie oordeelde de school als zeer goed. Men vond de sfeer zeer goed. De (werk)rust was opvallend. Ook de betrokkenheid van kinderen, leerkrachten en ouders werd genoemd. Er waren duidelijke omgangsregels, die op een plezierige wijze werden toegepast. Kinderen werden, waar nodig, op een positieve manier ter verantwoording geroepen. Kinderen werkten zeer zelfstandig in een open sfeer. Het was voor de commissie een gemakkelijke beslissing om het Daltoncertificaat voor de komende vijf jaar aan De Meander toe te kennen.

Rijksinspectie

De Inspectie van het Onderwijs werkt sinds 1 januari 2008 met toezicht op maat. Het toezicht concentreert zich op die scholen waar het risico op onvoldoende kwaliteit het grootst is. De toezichtlast zal dus minder zijn bij scholen die goed presteren, zoals de Meander. Om zicht te houden op de kwaliteit van het onderwijs bezoekt de inspectie iedere school minstens een keer in de vier jaar.

Daarnaast bekijkt de inspectie elk jaar de basisgegevens van elke school. Op basis van risico's of signalen vindt nader onderzoek plaats en worden passende afspraken met de school, zodat eventuele risico's zo snel mogelijk zijn verdwenen. De informatie voor de jaarlijkse risicoanalyse komt uit verschillende bronnen, zoals jaardocumenten, opbrengstgegevens en schoolgidsen.

Een ander aspect van het nieuwe toezicht is dat de inspectie nadrukkelijk het bestuur (bevoegd gezag) aanspreekt. Het bestuur is immers eindverantwoordelijk voor het onderwijs. In de contacten met de inspectie kan het bestuur zich door de directie laten ondersteunen. Voor algemene informatie en vragen over (rapportages en achtergronden) van toezicht en handhaving kunt u ook gebruik maken van het centrale nummer van het Loket Onderwijsinspectie. In de bijlage "Veranderlijke zaken" vindt u het adres van de stichting.

De bevindingen van de inspectie zijn veelal positief. Ze worden met het team besproken en vervolgens vastgelegd in een rapport. Dit rapport kunt u inzien op de website www.onderwijsinspectie.nl

 

 

onze Agenda / Nieuwsbrieven


Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vcalendar has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/demeander.nl/httpdocs/core/components/mxcalendars/model/mxcalendars/mxcalendars.ics.class.php on line 59

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; calendarComponent has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/demeander.nl/httpdocs/core/components/mxcalendars/model/mxcalendars/mxcalendars.ics.class.php on line 2082

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vevent has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/demeander.nl/httpdocs/core/components/mxcalendars/model/mxcalendars/mxcalendars.ics.class.php on line 6535

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vtodo has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/demeander.nl/httpdocs/core/components/mxcalendars/model/mxcalendars/mxcalendars.ics.class.php on line 6681

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vjournal has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/demeander.nl/httpdocs/core/components/mxcalendars/model/mxcalendars/mxcalendars.ics.class.php on line 6830

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vfreebusy has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/demeander.nl/httpdocs/core/components/mxcalendars/model/mxcalendars/mxcalendars.ics.class.php on line 6950

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; valarm has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/demeander.nl/httpdocs/core/components/mxcalendars/model/mxcalendars/mxcalendars.ics.class.php on line 7036

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vtimezone has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/demeander.nl/httpdocs/core/components/mxcalendars/model/mxcalendars/mxcalendars.ics.class.php on line 7112
No events found.
Ga naar de volledige agenda

januari 1970