Ouderparticipatie

Als aanvulling op de taken van de leerkrachten is ouderhulp op onze school onontbeerlijk. Gelukkig blijkt ieder jaar weer dat veel ouders bereid zijn zich in te zetten voor de school, en dus voor de kinderen. De een doet boodschappen, een ander helpt met de computers en weer een ander helpt bij het schilderen van het gebouw. Ieder jaar krijgen alle ouders een ouderparticipatielijst. Hierop kunnen ouders aangeven welke mogelijkheden ze hebben om in de school te helpen.

De opgaven worden verwerkt en hangen ter inzage in de school. Alle ouders werken onder verantwoordelijkheid van een groepsleerkracht of de schooldirectie. Zij vallen onder dezelfde W.A.-verzekering als de beroepskrachten. We proberen zo goed mogelijk gebruik te maken van de kennis, vaardigheden en netwerken van ouders.

Klassenouders

In iedere klas kunnen ouders zich in het begin van het nieuwe schooljaar opgeven als klassenouder. Dit kan tot aan de kennismakingsavond. De leerkracht zal bij meer dan twee aanmeldingen zelf een keuze bepalen welke ouder als klassenouder gaan fungeren. Na afronding van de kennismakingsavonden zal via de nieuwsbrief bekend gemaakt worden wie klassenouder zijn in welke klas.

Klassenouders hebben de taak te ondersteunen en te assisteren bij activiteiten in de klas, welke in overleg met de leerkracht plaatsvinden. Een klassenouder kan zelf personen benaderen om te assisteren bij activiteiten in de groep.