Oudergesprekken

Als een vierjarige leerling drie weken op school is, houden we een oudergesprek. In dit gesprek willen we zo veel mogelijk informatie van de ouder ontvangen over het kind. Ook delen we natuurlijk onze eerste ervaringen met uw kind.

Startgesprekken

Ieder schooljaar voeren we in schoolweek 4 en 5 kennismakingsgesprekken. Tijdens dit gesprek nodigen wij u uit zo veel mogelijk over uw kind te vertellen. We stellen vragen als:

  • Hoe vindt uw kind school? 
  • Welke talenten heeft uw kind? 
  • Waar heeft uw kind belangstelling voor?
  • Waar maakt u zich zorgen over? 
  • Heeft u nog adviezen of vragen?

Rapportgesprekken

Verder ontvangt uw kind twee keer per jaar een rapport. Naar aanleiding hiervan wordt u uitgenodigd voor een gesprek waarin we de vorderingen van uw kind bespreken. Als ouders of leerkrachten denken meer tijd nodig te hebben, wordt een afspraak gemaakt voor een apart gesprek.

onze Agenda / Nieuwsbrieven

januari 1970