Openbaar onderwijs

De Meander is een openbare school. We bereiden kinderen voor op het leven in een open en veelvormige samenleving.We kweken begrip voor andere opvattingen, andere gedachten. Ons onderwijs draagt bij aan verdraagzaamheid en eerbied voor de mening van anderen. Openbaar onderwijs is er voor alle kinderen. Het leert kinderen samen leren, samen spelen, samen leven.

Normen en waarden

Op De Meander streven wij een positief leer- en leefklimaat na. We betrekken de kinderen zo veel mogelijk bij het onderwijs en proberen hen verantwoordelijk te maken voor hun eigen werk en de groepssfeer. De eerste zes weken van ieder schooljaar werken we aan de hand van de methode "Grip de groep". In deze periode werken we toe naar een nieuw omgangsprotocol. In dit protocol omschrijven de kinderen hoe ze met elkaar om willen gaan. De afspraken worden zichtbaar in de klas opgehangen.

We gaan daarbij uit van de volgende 5 gouden schoolregels om te werken aan een fijn en veilig leerklimaat:

Op de Meander….

…. leren we van en met elkaar

…. zijn we verantwoordelijk voor ons eigen gedrag

…. zorgen we voor elkaar en de omgeving

…. zijn we rustig in de school

…. gaan we respectvol met elkaar om

 

Contact

Neem contact met ons op via het formulier of bel direct.

Uw Bericht...


Route...
Adres:

Openbare Daltonschool de Meander
Morelgaarde 15
3436 GE Nieuwegein

Telefoonnummers:

Telefoon: 030-6046920

Fax: 030-6306374