Kennismaken met De Meander

U kunt gebruik maken van onze peuterinloop-momenten of een afspraak maken met de directie van de school. U wordt dan rondgeleid door de school en u maakt kennis met de leerkrachten en de manier van werken op De Meander. Na afloop krijgt u een informatiepakketje mee, om alles nog eens rustig door te lezen.

De data voor de peuterinloop vindt u hier.

U kunt zich hier aanmelden of 'gewoon even binnen lopen'.

Aanmelden nieuwe leerlingen

Alle scholen in Nieuwegein hanteren dezelfde aanmeldingsprocedure. Als u een inschrijfformulier hebt ingevuld, ontvangt u als uw kind 3 jaar en 9 maanden is een intakeformulier. Naar aanleiding van de gegevens in dit formulier wordt er bekeken of er nog nadere informatie nodig is. Tot slot wordt door de school besloten of er tot plaatsing overgegaan kan worden. Vanzelfsprekend wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Na aanmelding is het prettig als uw kind, voordat het definitief op school komt, alvast met de leerlingen en leerkrachten kan kennismaken. Daarom mogen kleuters vanaf het moment dat ze 3 jaar en 10 maanden zijn vijf keer een dagdeel in hun nieuwe groep komen kijken. Als ze dan 4 jaar worden, hebben ze al een indruk hoe het op school toegaat. Vierjarigen mogen na hun verjaardag direct naar school. Meestal komen ze meteen hele dagen, sommigen komen voorlopig één keer per dag. Dit hangt gewoonlijk of van de ervaringen van het kind. Sommige kinderen zijn in het begin erg moe, anderen kunnen meteen hele dagen aan. Dit kunt u uiteraard samen met de leerkracht overleggen.

Kinderen die op latere leeftijd nieuw op school komen, bijvoorbeeld door verhuizing, mogen ook altijd eerst komen kennismaken. Het is voor de leerkracht prettig om van de vorige school informatie te krijgen over bijvoorbeeld de gebruikte methodes, de vorderingen en dergelijke.

Aannamebeleid

In overleg met alle andere openbare scholen in Nieuwegein is een aannamebeleid vastgesteld. Hierin staat de procedure beschreven bij het inschrijven van nieuwe leerlingen.

We onderscheiden daarbij verschillende groepen:

  • Vierjarigen
  • Verhuizers, dit zijn kinderen die naar onze wijk verhuizen of van buiten Nieuwegein komen
  • Leerlingen, die van een andere school in Nieuwegein komen
  • Gehandicapte kinderen (syndroom van Down, visueel gehandicapten, lichamelijk of meervoudig gehandicapten, epilepsie, autisme enz.)

Wil je je kind aanmelden voor de Meander. Vul het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. 

Voor elke groep kinderen hebben we afspraken ten aanzien van de te volgen weg vastgesteld. U kunt op school uiteraard inzage krijgen in deze afspraken.

Contact

Neem contact met ons op via het formulier of bel direct.

Uw Bericht...


Route...
Adres:

Openbare Daltonschool de Meander
Morelgaarde 15
3436 GE Nieuwegein

Telefoonnummers:

Telefoon: 030-6046920

Fax: 030-6306374