Mobiele telefoons en social media

Kinderen nemen steeds vaker een mobiele telefoon mee naar school. De volgende afspraken hierover gelden op onze school:

  • Bij binnenkomst gaat de mobiele telefoon uit en wordt deze opgeborgen. 
  • Aan het einde van de dag kan deze weer meegenomen worden. 
  • Ook in onze pauzes gebruiken de kinderen de telefoon niet.

De school kan niet aansprakelijk worden gesteld bij vermissing of beschadiging van de mobiele telefoon. (Tip: laat je mobiel thuis, dan kan er niets mee gebeuren)

Kinderen en ouders maken veel gebruik van social media. Robijn heeft daarom een aantal afspraken die betrekking hebben op het gebruik hiervan vastgelegd. U kunt deze afspraken lezen op www.stichtingrobijn.nl.

Wij verzoeken ouders om geen vertrouwelijke informatie over de school te delen op social media. Ook worden leerkrachten geen ‘vrienden’ met de kinderen en de ouders van de school en gaan niet op social media in discussie met kinderen of ouders/verzorgers, met uitzondering van schoolprojecten waarbij social media doelmatig wordt ingezet.

Het is niet toegestaan om foto’s of filmpjes van activiteiten op school of door school georganiseerd, te delen op social media (behalve als het eigen kinderen betreft), dit in verband met de privacy van betrokkenen. Foto’s van dergelijke activiteiten plaatsen wij zelf hier op onze website. Ouders die bezwaren hebben tegen het maken of plaatsen van foto’s op onze website, kunnen dit kenbaar maken. 

Gevonden voorwerpen

leder kind raakt wel eens wat kwijt. Bekers, gymkleding, een sjaal. Om de kans zo groot mogelijk te maken dat iedereen zijn eigen spullen terugvindt, is het handig om voorwerpen van een naam te voorzien. Gevonden voorwerpen worden in een grote kist bewaard. Maandelijks worden de gevonden voorwerpen tentoongesteld. Wat na een week niet opgehaald is, gaat naar een goed doel.

Luizen

Om zoveel mogelijk te voorkomen dat onze kinderen last krijgen van hoofdluis, worden ze daar enkele keren per jaar op gecontroleerd. Deze controle wordt op de tweede woensdag na een vakantie uitgevoerd door de "speurneuzen". Dit zijn enkele vrijwillige ouders. In de jaarkalender vindt u de precieze data.