Visie op onderwijs

Als leerlingen onze school verlaten, zijn ze zeer goed voorbereid op het vervolgonderwijs en hebben inzicht in en zijn betrokken en verbonden bij de wereld waarvan zij deel uitmaken.

Onze missie

We bieden passend onderwijs voor leerlingen van 4 tot 12 jaar. We sluiten zo veel mogelijk aan bij de individuele mogelijkheden van ieder kind. Passend onderwijs betekent dat onze leerkrachten zoveel mogelijk de onderwijsleerstof aanbieden die bij uw kind past. We werken op verschillende onderwijsterreinen met verschillende niveaus in één groep. Anders gezegd: wie moeite heeft met een bepaald onderdeel van de leerstof krijgt extra hulp en/of extra oefenstof. Wie de leerstof vlot beheerst, krijgt extra opdrachten die meer uitdagen.

Het laatste Nieuws