Aanpassing leerstof

De meeste kinderen hebben weinig of geen problemen op school. Soms gaat het wat minder goed. Landelijk gezien heeft ongeveer één op de vijf kinderen extra aandacht nodig. Soms is dit voor korte tijd, maar mogelijk heeft een kind ook langer extra aandacht of hulp nodig. Op onze school is dat niet anders. Sommige kinderen hebben problemen om de leerstof te volgen, andere kinderen ervaren de leerstof juist als té gemakkelijk. 

Te moeilijk

Meestal krijgt een kind die extra hulp van de eigen leerkracht in de eigen groep op momenten, dat de anderen bezig zijn met zelfstandig werk of andere activiteiten. Onze leerkrachten maken gebruik van een instructietafel om speciale aandacht te geven. Hierbij kunnen ook andere leerkrachten, onderwijsassistenten, stagiaires of andere kinderen ingeschakeld worden. Ook de centrale ruimtes en ons leer- en zorgcentrum lenen zich uitstekend voor allerlei vormen van onderwijsactiviteiten.

In de praktijk geeft de leerkracht instructie aan de hele groep en kinderen die de leerstof al kennen, krijgen meteen een werkopdracht. Als na de instructie de meeste kinderen aan de slag zijn, kan de leerkracht zich concentreren op die kinderen die een extra uitleg nodig hebben. Een enkele keer wordt een kind gedurende een bepaalde periode uit de groep gehaald. De extra hulp wordt dan door een andere dan de eigen groepsleerkracht gegeven. We noemen dat remedial teaching. Op deze manier proberen we de achterstand, die een kind heeft, in te lopen.

Soms is het effectiever om een kind leerstof aan te bieden buiten de groep, die het later nog een keer in de groep aangeboden krijgt. Het kind kan dan het gevoel krijgen, dat het in de groep mee kan doen, omdat het de stof al een keer heeft gehad. Het positieve effect hiervan is, dat de resultaten beter kunnen worden. Wij noemen dat pre-teaching.

Te makkelijk

Het is op onze school steeds meer de gewoonte om kinderen die verder zijn in hun ontwikkeling extra hulp te geven. Dat gebeurt door compacting van de leerstof. Dat wil zeggen dat we de leerstof ontdoen van franje, die andere leerlingen nodig hebben om tot een beter begrip te komen. Ook bieden we een kind verdiepingsstof aan. We bieden zo’n kind dan extra uitdagingen over dezelfde leerstof. We noemen dit ook wel verrijken. Landelijk zien we in het onderwijs steeds meer een  tendens om aan te sluiten bij de mogelijkheden van een kind. Dat  wordt adaptief onderwijs genoemd.

Overigens is het onze gewoonte ouders in te lichten als zaken niet lopen, zoals verwacht mag worden. Niet alleen als het niet goed gaat met de leerstofverwerking, maar ook als het wat minder gaat met het gedrag.