Kwaliteitsbeleid van de Meander

Onze visie en missie beschrijven we iedere vier jaar in ons schoolplan. Het beschrijft hoe wij de onderwijsbehoefte van het kind centraal stellen. Dat is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Steeds dienen we de volgende vragen te beantwoorden: wat heeft deze leerling nodig om de gestelde doelen te halen, hoe herken je de behoefte van leerlingen en heb je een passend aanbod?

We stellen in ons schoolplan op basis van een sterkte-zwakteanalyse verbeterdoelen vast, die we jaarlijks uitvoeren en evalueren. We leggen jaarlijks verantwoording af aan de Inspectie en de ouders. Zie ook onze Schoolgids hieronder: