Klachtenregeling

Iedere school dient te beschikken over een klachtenregeling. Ook op onze school hebben we afspraken hoe met klachten om te gaan. Zoals gebruikelijk neemt u als ouder eerst contact op met de desbetreffende leerkracht als u uitleg wilt over een gebeurtenis op school. Mocht u, na een of meer gesprekken, het gevoel hebben dat uw vraag niet goed beantwoord is, dan kunt u zich tot de directie wenden. De directie kan ook bij het gesprek met de leerkracht aanwezig zijn.

U wendt zich direct tot de directie als u uitleg wilt over een algemene schoolzaak die niet direct gericht is op de klas of de leerkracht van uw kind. We gaan er daarbij steeds van uit dat we, door met elkaar in gesprek te blijven, eventuele problemen samen kunnen oplossen. Op onze school is de klachtenregeling van Robijn van kracht. Deze regeling vindt u op de website van Robijn: www.stichtingrobijn.nl..

Klachten binnen de school kunnen worden gemeld bij de interne contactpersoon. Het is niet de bedoeling dat de contactpersoon een eventuele klacht van leerling, ouder of onderwijsgevende zelf gaat behandelen. Hij/zij zal de weg wijzen -en eventueel begeleiden - naar de externe instantie, die daarvoor is aangewezen. Verder is het een taak preventief op te treden. De naam van de interne contactpersoon vindt u in de jaargids en op www.demeander.nl.

Stichting Robijn heeft een externe vertrouwenspersoon. De naam van deze externe contactpersoon vindt u in de papieren jaargids.

Contact

Neem contact met ons op via het formulier of bel direct.

Uw Bericht...


Route...
Adres:

Openbare Daltonschool de Meander
Morelgaarde 15
3436 GE Nieuwegein

Telefoonnummers:

Telefoon: 030-6046920

Fax: 030-6306374