Natuurlessen

Soms brengen groepen een bezoek aan kinderboerderij lJsselstee of aan MEC (Milieu Educatief Centrum) in Nieuwegein. De educatief medewerker van de kinderboerderij zorgt voor lesmateriaal waar op school en in het leslokaal van de kinderboerderij mee wordt gewerkt. Het MEC verzorgt gedurende het jaar een aantal themalessen. Op school wordt vervolgens op verschillende manieren het thema van de lessen verder uitgewerkt. De kinderen beleven hier steeds veel plezier aan. 

Daarnaast lenen we "leskisten" rond een bepaald thema. In deze kisten zitten lesideeën voor de leerkracht en materialen voor de kinderen.