Foto en filmbeleid

Zo nu en dan maken wij foto’s of films tijdens allerlei situaties die bijvoorbeeld gebruikt worden voor in de jaargids, op de website of in de nieuwsbrief. Ook worden er soms filmopnames gemaakt voor studiedoeleinden. Indien ouders bezwaar hebben tegen het publiceren van foto’s van hun kind, dan kunnen zij dit bij de inschrijving van hun kind kenbaar maken. Ook gedurende de schoolloopbaan van uw kind kunt u dit bij de leerkracht of de directie kenbaar te maken.

Informatieverstrekking naar externe organisaties

De school verstrekt alleen informatie aan derden na schriftelijke toestemming van de verantwoordelijken (meestal een van de ouders).

Als er een ernstig vermoeden bestaat van een zorgwekkende thuissituatie dan bespreken we dit met de ouder(s). Eventueel doen wij een melding bij 'Samen Veilig'. Deze organisatie komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid van een kind of als er sprake is van geweld in de huiselijke sfeer. Deze medewerkers werken samen met ouder, gezin, netwerk en lokale hulpverlening aan een oplossing. Indien nodig dragen zij de informatie over aan het SAFE-team in de gemeente.