Effectieve instructie

Kinderen kunnen niet alles zelfstandig leren. Daarom wordt er regelmatig instructie gegeven.

Op De Meander geven wij les volgens de zogenaamde effectieve instructie. Deze manier van lesgeven heeft de volgende kenmerken:

  • De instructie begint met een terugblik: wat weten de kinderen al, soms komt er een herhaling
  • Dan vertelt de leerkracht wat voor nieuws de kinderen gaan leren
  • Stap voor stap wordt de nieuwe leerstof uitgelegd, de leerstapjes zijn klein
  • Als de kinderen onder begeleiding oefenen, moeten ze het gevoel hebben dat ze het begrijpen en kunnen
  • Er wordt herhaald zolang dat nodig is
  • Regelmatig wordt gekeken of het goed gaat