Dyslexie

Alle scholen binnen ROBIJN werken met een landelijk vastgesteld dyslexieprotocol. Na de signalering in de groepen 1 en 2 vinden in groep 3 de signaleringen via de leesmethode plaats. Dit is mede het moment om te beoordelen of het leesonderwijs aanslaat. Als de leesontwikkeling achterblijft, moet op dat moment extra hulp worden ingezet.

Eind groep 3 of begin 4 is het volgens het “Protocol Leesproblemen & Dyslexie” tijd om te beoordelen of het technisch lezen naar wens verloopt. Als dat niet het geval is en extra hulp ook geen of onvoldoende resultaat oplevert, is het moment gekomen om te kijken of er sprake kan zijn van kenmerken van dyslexie.

Deze leerling krijgt op school de hulp die een dyslectisch kind ook krijgt zoals bijvoorbeeld: meer tijd voor toetsen, vergrote teksten, remedial teaching indien nodig, in een aparte ruimte toetsen maken, teksten kunnen voorgelezen worden. Teksten kunnen alvast thuis voorgelezen worden door ouders, gebruik van hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld. een ‘leespen’, laptop of daisyspeler.

Het traject vergoede behandeling

Als er wordt vrastgesteld dat het kind ernstig enkelvoudig dyslectisch is, komt het kind in aanmerking voor een dyslexiebehandeling, vergoed door de zorgverzekeraar. Ouders moeten altijd voor de zekerheid bij hun zorgverzekeraar informeren of deze de leesbehandeling vergoedt.

Een leerling met vermoeden tot dyslexie en/of leesproblemen

Als een leerling niet in aanmerking komt voor een aanmelding onderzoek dyslexie, dan kan er mogelijk ook sprake zijn van dyslexie weliswaar in een minder zware vorm. Kinderen die niet in aanmerking komen voor vergoede behandeling maar wel kenmerken van dyslexie vertonen, kunnen worden verwezen naar een externe instantie. De school is bereid om de hulpvraag op papier te zetten en informatie aan te dragen. Ouders kunnen zelf bij de ziektekostenverzekering navragen of en in hoeverre deze kosten worden vergoed.

Indien de leerling in het bezit is van een verklaring volgen wij het Protocol Dyslexie zoals aanwezig bij ons op school.