Daltononderwijs

Op De Meander wordt gewerkt volgens de principes van het Daltononderwijs. Dit type onderwijs is gebaseerd op de ideeën van de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst (1887-1973). Het belangrijkste doel van het onderwijs vond zij de sociale opvoeding met als uitgangspunten:

 • Vrijheid binnen bepaalde grenzen
 • Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
 • Samenwerking

Parkhurst pleitte voor een aanpak die sterk individueel gericht is. Dit komt tot uitdrukking in een systeem van taken. In een taak vindt het kind vrijheid en verantwoordelijkheid. 

 • De opdracht ligt vast, er is vrije keuze wat betreft:
 • Het tempo en de volgorde waarin een kind wil werken, evenals de tijd die aan verschillende onderdelen wordt besteed
 • Het eventueel raadplegen van hulpbronnen
 • Het alleen werken of samenwerken met anderen

Ook wilde Parkhurst dat leerlingen kunnen werken aan leerstof die hen op dat moment interesseert. Dit alles in een sfeer van respect voor anderen, met verantwoordelijkheid voor het eigen werk en met ruimte voor de eigen individuele ontplooiing. Haar onderwijsideeën bracht Parkhurst in praktijk op een High School in de plaats Dalton (Massachusetts). Naar deze plaats vernoemde zij haar onderwijssysteem.

Tegenwoordig staat Dalton in ons onderwijs vooral voor een manier van omgaan met elkaar. Een school die volgens de Daltonprincipes werkt, leert kinderen om individueel of samen met anderen een probleem aan te pakken en de verantwoordelijkheid te dragen voor de manier waarop het probleem wordt opgelost. In het vervolgonderwijs en later in de samenleving is het van groot belang om juist over deze vaardigheden te beschikken.

Evenals andere goede Daltonscholen profileert de Meander zich door:

 • Een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen
 • Reflectie op onderwijskundige ontwikkelingen en - inzichten
 • Planmatige zelfevaluatie en visitatie

Foto's - Aan het werk

 • afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander