Creativiteit, cultuur en sport

Naast de reguliere schoolvakken zoals taal, rekenen, spelling en schrijven, vinden wij op De Meander het ook belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen op het gebied van creativiteit, cultuur en sport. Dit zijn vaste onderdelen binnen ons daltononderwijs.

Het laatste Nieuws