Creativiteit, cultuur en sport

Naast de reguliere schoolvakken zoals taal, rekenen, spelling en schrijven, vinden wij op De Meander het ook belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen op het gebied van creativiteit, cultuur en sport. Dit zijn vaste onderdelen binnen ons daltononderwijs.

Op de Meander werken wij met een vakleerkracht bewegingsonderwijs en met een vakleerkracht beeldende vorming voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8. Creativiteitsontwikkeling geeft positieve energie en plezier, en draagt bij aan een flexibeler geest die de cognitieve ontwikkeling ten goede komt. Elke maandag krijgen twee groepen les waarbij de kinderen nieuwe vaardigheden en technieken leren. De kinderen leren over kunstenaars en het werk dat zij maken of over een bepaalde techniek en gaan geïnspireerd hierop zelf aan de slag. De kinderen gaan met potlood werken, houtskool, verf, klei, wol, papier, druktechniek enz. Ze gaan ruimtelijk werk en kunstwerken in het platte vlak maken. Per les zullen een aantal werken van de kinderen in de school tentoongesteld worden maar natuurlijk in ook de klas. Kom na schooltijd gerust eens kijken naar wat de kinderen gemaakt hebben !

Naast de lessen beeldende vorming, laten we de kinderen van de bovenbouw in drie periodes van drie weken kennis maken met Kunst-Kick. De kinderen komen daarin in aanraking met verschillende technieken of onderwerpen. We geven in samenwerking met de, andere specialisten en ouders workshops waar kinderen deel aan kunnen nemen. Te denken valt aan: drama, schilderen, zingen, fotografie, schaken, koken, muziekles, dansen, tuinieren, tekenlessen, acrobatiek, filosoferen, techniek, kinderyoga, schaken, musical-les, ballet………. De kinderen kunnen inschrijven voor de verschillende workshops.

In de kleuterbouw worden de bewegingslessen en lessen crealitiviteit gegeven door de eigen leerkracht.

Het laatste Nieuws