Creatieve vakken op school

Handvaardigheid

Het doel van de handvaardigheidlessen is kinderen te laten kennismaken met de mogelijkheden van verschillende materialen. Ook wordt er geëxperimenteerd met een grote verscheidenheid aan technieken. Kinderen kunnen in hun enthousiasme wel eens wat knoeien met de materialen; wij vragen u hiermee rekening te houden met het oog op de kleding van de kinderen.

Atelier

Een andere vorm van handvaardigheid is "Kunst-Kick". Hierbij wordt gewerkt in groepjes die samengesteld zijn uit kinderen van verschillende leerjaren. Deze groepjes worden begeleid door kunstdocenten, ouders en leerkrachten. Ieder groepje werkt aan een eigen onderwerp of gebruikt een andere techniek. We doen Kunst-Kick 1 keer per maand met de kinderen van groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8. 

Drama-lessen

Bij de drama-lessen gaat het niet alleen om toneelspelen, het spelen van een rol, maar vooral ook om het inleven in situaties en gevoelens, het praten hierover, de durf om zich te uiten. De kinderen leren hun hele lichaam te gebruiken om gevoelens te tonen als blijheid, verdriet of verlegenheid. Door het naspelen van een verhaal leren de kinderen om te gaan met hun emoties.

Muziek en dans

De muzikale ontwikkeling houdt vooral het beleven van muziek in. De kinderen luisteren naar verschillende soorten muziek en bewegen daarop. Er zijn speciale (volks-)dansen voor jonge kinderen. Natuurlijk wordt er ook gezongen. Er worden nieuwe liedjes geleerd en bekende liedjes bewerkt. Ook krijgen kinderen de gelegenheid zelf te spelen op eenvoudige instrumenten. Muzikale tegenstellingen, stemvorming, gehoor-, ritme- en improvisatiespelletjes zijn erop gericht het muzikale gevoel bij het kind te bevorderen. We gebruiken de methode "Muziek moet je doen" als bronnenboek.

Kunst Centraal

Wij hechten grote waarde aan het in contact brengen van kinderen met schoonheid, dus met het in aanraking komen met verschillende kunstuitingen. Een commissie stelt voor alle scholen in Nieuwegein een zogenaamd kunstmenu op. Het menu is zo samengesteld dat kinderen minstens tweemaal per jaar een muziek-, dans- of toneeluitvoering bezoeken of een film bekijken. Elke vier jaar komen al deze kunstuitingen minstens eenmaal aan de beurt. In de jaargids vindt u de onderdelen die in de verschillende groepen worden aangeboden. In de nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de data en de invulling van het programma.

Foto's - Sfeerfotos

  • afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander afbeelding de meander