Vrijwillige ouderbijdrage

De volgende bedragen zijn voor 2019-2020 vastgesteld:

1 kind    € 33,00 
2 kinderen   € 60,00 
Ieder volgend kind    € 25,00 erbij  

In oktober ontvangen alle ouders een betalingsverzoek

Kosten schoolkamp / kleuterfeest

De volgende bedragen zijn voor 2018-2019 vastgesteld (na de MR-ouderavond 15 oktober 2019 worden de bedragen definitief):

Groep 1/2  € 15,00 
Groep  3 en 4  € 20,00 
Groep  5 en 6  € 28,00 
Groep  € 40,00
Groep  € 40,00 

In maart ontvangen alle ouders een betalingsverzoek