Basisontwikkeling

Kinderen kunnen zich goed ontwikkelen als aan drie basisvoorwaarden is voldaan. Een kind moet:

  1. Emotioneel "vrij" zijn
  2. Zelfvertrouwen hebben
  3. Nieuwsgierig zijn.

In het onderwijs op De Meander zorgen we ervoor dat er voortdurend aandacht wordt besteed aan deze drie aspecten. Wij moedigen kinderen aan door het geven van stimulerende opdrachten en ondersteuning. Door een heldere organisatie in de groep bieden wij kinderen een veilige omgeving om zich te ontwikkelen. Meer over de basisontwikkeling van kinderen is te vinden in het boek "Basisontwikkeling" van Frea Janssen-Vos, uitgeverij Van Gorcum.