Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad van ODS De Meander bestaat uit ouders en teamleden.

In het schooljaar 2020/2021 bestaat de MR uit de volgende leden:

Oudergeleding:                                                                Personeelsgeleding:

Anne van der Cruijsen (Voorzitter; ouder gr 1 en 4)          Algemeen lid: Mirjam Brouwer (leerkracht gr 6)

Jurjen Rypkema (Algemeen lid; ouder gr 6)                      Algemeen lid: Reny Martherus (Secretaris; intern begeleider)

Robert Raaijmakers (Penningmeester; ouder gr 1 en 3)   Algemeen lid: Sabina van Rossum (leerkracht gr 7)

 

Namens de directie is Annemieke Verweij (gedeeltelijk) aanwezig tijdens de vergaderingen, zij heeft een adviserende en informerende rol.

Vergaderdata:

U bent altijd welkom om het openbare gedeelte van de MR-vergadering bij te wonen. Op de volgende data vergadert de MR: 14 september 2020,  26 oktober 2020, 18 januari 2021, 1 maart 2021, 12 april 2021, 31 mei 2021 en  21 juni 2021. De vergadering start om 19.00 uur. Locatie @plein (leerplein in de school).

De data worden ook gecommuniceerd door middel van de nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden bij één van de MR-leden of mailen naar: medezeggenschapsraad@demeander.nl  Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

Onderwerpen van gesprek:

De MR bespreekt diverse vaste onderwerpen, een greep hieruit: schoolbeleid, jaarplanning, begroting, formatie. Daarnaast komen er verschillende onderwerpen naar voren die gedurende het jaar aandacht behoeven, zoals: onderwijsvisie, veiligheid, ouder-, kind- en schoolcontact. Deze onderwerpen kunnen ook door u als ouder ingebracht worden. Bespreek uw onderwerp altijd eerst met de leerkracht van uw kind. De leerkracht kan desgewenst een afspraak met u plannen of u verwijzen naar de directie, Annemieke Verweij.

Uiteraard mag u ook één van de ouders uit de oudergeleding om raad vragen, zij kunnen u de weg wijzen naar de juiste persoon of kunnen uw vraag met u bespreken of oplossen. 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

In de GMR zitten de vertegenwoordigers van medezeggenschapsraden van alle scholen die onder Stichting Robijn vallen. Dit zijn de openbare basisscholen in Nieuwegein en IJsselstein. In de GMR worden alle zaken van gemeenschappelijk belang besproken. Tijdens deze vergadering is een vertegenwoordiger van het bestuur van Robijn aanwezig.

De Meander is binnen de GMR vertegenwoordigd door Sabina van Rossum (Personeelsgeleding) en Anne van der Cruijsen (Oudergeleding). Een GMR-lid is ook aanwezig bij de MR-vergaderingen om kennis over te dragen tussen de MR en GMR en vice versa. 

PR-commissie

De doelstelling van deze werkgroep is het vergroten van de naamsbekendheid van De Meander binnen en buiten de wijk en het bevorderen van de interne en externe communicatie. De commissie bestaat uit ouders en teamleden. Op dit moment is er geen PR-werkgroep actief.

 

Foto's -

onze Agenda / Nieuwsbrieven


Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vcalendar has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/demeander.nl/httpdocs/core/components/mxcalendars/model/mxcalendars/mxcalendars.ics.class.php on line 59

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; calendarComponent has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/demeander.nl/httpdocs/core/components/mxcalendars/model/mxcalendars/mxcalendars.ics.class.php on line 2082

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vevent has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/demeander.nl/httpdocs/core/components/mxcalendars/model/mxcalendars/mxcalendars.ics.class.php on line 6535

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vtodo has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/demeander.nl/httpdocs/core/components/mxcalendars/model/mxcalendars/mxcalendars.ics.class.php on line 6681

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vjournal has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/demeander.nl/httpdocs/core/components/mxcalendars/model/mxcalendars/mxcalendars.ics.class.php on line 6830

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vfreebusy has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/demeander.nl/httpdocs/core/components/mxcalendars/model/mxcalendars/mxcalendars.ics.class.php on line 6950

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; valarm has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/demeander.nl/httpdocs/core/components/mxcalendars/model/mxcalendars/mxcalendars.ics.class.php on line 7036

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; vtimezone has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/demeander.nl/httpdocs/core/components/mxcalendars/model/mxcalendars/mxcalendars.ics.class.php on line 7112
No events found.
Ga naar de volledige agenda

januari 1970